Predlog za izvršenje i založna izjava

PROCESNO PRAVO

Predlog za izvršenje i založna izjava

U situaciji kada se predlogom za izvršenje potražuje veći iznos od iznosa koji je obezbeđen založnom izjavom, proizlazi da izvršni poverilac nema izvršnu ispravu na utuženo potraživanje u celini, pa je prvostepeni sud, usvajajući ožalbenom odlukom predlog za izvršenje na osnovu takve založne izjave, kao izvršne isprave, povredio načelo formalnog legaliteta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)