Predlaganje dokaza na glavnom pretresu, a ne na pripremnom ročištu

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Predlaganje dokaza na glavnom pretresu, a ne na pripremnom ročištu

Kada je optuženi na glavnom pretresu prvi put predložio da se sasluša određeno lice u svojstvu svedoka, a prethodno je na pripremnom ročištu poučen o svim zakonskim pravima, pa nije iskoristio pravo da predloži tog svedoka, pravilna je odluka prvostepenog suda kada je taj predlog odbio kao neosnovan.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)