Pravo zaposlenog u organu državne uprave na naknadu za odvojeni život od porodice

USTAVNO PRAVO

Pravo zaposlenog u organu državne uprave na naknadu za odvojeni život od porodice

O pravu zaposlenog u organu državne uprave na naknadu za odvojeni život od porodice ne odlučuje sud, nego nadležni funkcioner u organu uprave, kod koga je zaposleni u radnom odnosu, a sudovi su jedino nadležni da odlučuju o zahtevu za naknadu štete zbog nezakonitog i nepravilnog rada organa uprave.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)