Pravo zaposlenih u javnim službama na minimalnu zaradu

USTAVNO PRAVO

Pravo zaposlenih u javnim službama na minimalnu zaradu

Ustavnopravno je neprihvatljiv zaključak Apelacionog suda da zaposlenima u javnim službama ne pripada pravo na minimalnu zaradu, jer se radi o zaposlenima u javnoj službi na koje se kao lex specialis primenjuje Zakon o platama u državnim organima i javnim službama.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)