Pravo umešača na naknadu troškova parničnog postupka

PROCESNO PRAVO

Pravo umešača na naknadu troškova parničnog postupka

Umešač ima pravo na naknadu troškova postupka od protivne stranke, samo za parnične radnje preduzete umesto stranke kojoj se pridružio.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)