Pravo suvlasnika da stvar drži i da je koristi

STVARNO PRAVO

Pravo suvlasnika da stvar drži i da je koristi

Suvlasnik ima pravo da stvar drži i da je koristi zajedno sa ostalim suvlasnicima srazmerno svom delu, ne povređujući prava ostalih suvlasnika i suvlasnik može raspolagati svojim delom bez saglasnosti ostalih suvlasnika.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)