Pravo rehabilitovanog lica na naknadu nematerijalne štete za duševne bolove zbog lišenja slobode

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo rehabilitovanog lica na naknadu nematerijalne štete za duševne bolove zbog lišenja slobode

Rehabilitovano lice ima pravo na naknadu nematerijalne štete za duševne bolove zbog lišenja slobode u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, a potraživanje te štete može preći na njegove naslednike samo ako je priznato pravnosnažnom odlukom suda ili pismenim sporazumom u skladu sa odredbom člana 204. ZOO.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)