Pravo preče kupovine kod prodaje suvlasničkog udela

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo preče kupovine kod prodaje suvlasničkog udela

Suvlasnik nepokretnosti koji namerava da proda svoj suvlasnički deo, dužan je da ga prethodno ponudi ostalim suvlasnicima, a u slučaju kad ima više suvlasnika, prvenstvo u ostvarivanju prava preče kupovine ima suvlasnik sa većim suvlasničkim delom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)