Pravo okrivljenog na upotrebu jezika koji razume

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pravo okrivljenog na upotrebu jezika koji razume

Kada su se optuženi prilikom prvog saslušanja u svojstvu osumnjičenih u javnom tužilaštvu izjasnili da žele da odbranu daju na ruskom jeziku u prisustvu zakletog sudskog prevodioca i da je pre njihovog saslušanja angažovan tumač za ruski jezik koji je bio prisutan tokom celog postupka, tada optuženi nisu uskraćeni u pravu da koriste svoj jezik i nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)