Pravo okrivljenog da u postupku upotrebljava svoj jezik

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Pravo okrivljenog da u postupku upotrebljava svoj jezik

Da bi u praksi došlo do primene odredbe ZKP o pravu okrivljenog da u postupku upotrebljava svoj jezik, neophodno je da se okrivljeni u postupku, koji se inače vodi na jeziku koji je u službenoj upotrebi, opredeljeno izjasni o „svom“ jeziku, a što će najčešće biti slučaj kad okrivljeni ne razume jezik na kome se postupak vodi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)