Pravo na uvećanu zaradu za rad u smenama

RADNO PRAVO

Pravo na uvećanu zaradu za rad u smenama

Zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu i to za rad noću i rad u smenama, ako takav rad nije vrednovan prilikom utvrđivanja osnovne zarade, a najmanje 26% od osnovice.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)