Pravo na troškove za sudske takse

USTAVNO PRAVO

Pravo na troškove za sudske takse

Stanovište parničnog suda da ne prizna troškove na ime sudskih taksi licu koje je u sporu uspelo (bar delimično), jer u spisima predmeta nema dokaza da su te takse i plaćene, nije ustavnopravno prihvatljivo, i takva odluka parničnog suda je doneta proizvoljnom i arbitrarnom primenom prava.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)