Pravo na rehabilitaciono obeštećenje

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na rehabilitaciono obeštećenje

Pravo na naknadu materijalne štete pripada samo rehabilitovanom licu, dok ostalim licima pripada naknada nematerijalne štete za duševne bolove zbog lišenja slobode i za duševne bolove zbog smrti rehabilitovanog lica.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)