Pravo na pravičan postupak u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na pravičan postupak u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku

Postoji povreda apelantovog prava na pravičan postupak u odnosu na donošenje odluke u razumnom roku iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada disciplinski postupak protiv apelanta nije okončan ni godinu dana nakon što je podnesena disciplinska tužba, a javna vlast nije dala razumno i objektivno opravdanje za propust da donese konačnu odluku u postupku koji je po svojoj prirodi hitan i od velike važnosti za apelanta, niti je obrazložila zbog kojih je opravdanih razloga rok za okončanje tog postupka produžen.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)