Pravo na otpremninu

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pravo na otpremninu

Zaposleni nema pravo na isplatu otpremnine u slučaju da mu radni odnos prestane zbog odbijanja da zaključi aneks ugovora o radu radi raspoređivanja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)