Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenom u organu državne uprave

USTAVNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenom u organu državne uprave

Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenom u organu državne uprave može se ostvariti na osnovu pismenog zahteva zaposlenog, podnetog funkcioneru koji rukovodi državnim organom.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)