Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i povratak sa posla

USTAVNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i povratak sa posla

Jedinica lokalne samouprave ne može da uređuje uslove pod kojima zaposleni u oblasti obrazovanja i vaspitanja ostvaruju pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak i povratak sa posla, jer naknadu tih troškova zaposleni ostvaruju u skladu sa opštim aktom (kolektivnim ugovorom) i ugovorom o radu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)