Pravo na naknadu troškova ishrane u toku rada i pravo na regres za godišnji odmor

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu troškova ishrane u toku rada i pravo na regres za godišnji odmor

Zaposleni ima pravo na naknadu troškova za ishranu u toku rada ako poslodavac ovo pravo nije obezbedio na drugi način, kao i za regres za korišćenje godišnjeg odmora, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)