Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode i privremena duševna smetnja okrivljenog

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode i privremena duševna smetnja okrivljenog

Pravo na naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode nema lice protiv koga je optužnica odbačena zato što je kod tog lica nastupila privremena procesna nesposobnost, odnosno privremena duševna smetnja zbog koje ne može da učestvuje u krivičnom postupku.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)