Pravo na naknadu štete u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu štete u slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa

U slučaju nezakonitog prestanka radnog odnosa zaposleni ima pravo na naknadu štete u visini izgubljene zarade i drugih primanja koja mu pripadaju po zakonu, opštem aktu i ugovoru o radu i uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, s tim što se naknada štete umanjuje za iznos prihoda koje je zaposleni ostvario po osnovu rada, po prestanku radnog odnosa.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)