Pravo na naknadu štete po osnovu osiguranja od autoodgovornosti

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na naknadu štete po osnovu osiguranja od autoodgovornosti

Članovi porodice vozača motornog vozila čijom je upotrebom prouzrokovana šteta, odnosno vozača koji je isključivo odgovoran za saobraćajnu nezgodu nalaze se u istom pravnom položaju kao i vozač, odnosno nemaju status trećih lica u odnosu na tuženog kao osiguravača u slučaju kada je do štetne posledice došlo isključivom krivicom vozača.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)