Pravo na naknadu štete na ime izgubljene zarade zbog umanjene radne sposobnosti

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

 

Pravo na naknadu štete na ime izgubljene zarade zbog umanjene radne sposobnosti

Zbog umanjene radne sposobnosti zaposleni ima pravo na naknadu štete na ime izgubljene zarade od dana nastanka štete, kao i buduće štete, a osnov za visinu štete utvrđuje se prema prosječnoj visini zarade za stručnu spremu za koju je zaposleni osposobljen.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)