Pravo na naknadu nematerijalne štete zbog premeštanja na neodgovarajuće radno mesto i zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu

RADNO PRAVO

Pravo na naknadu nematerijalne štete zbog premeštanja na neodgovarajuće radno mesto i zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu

Da bi zaposleni imao pravo na naknadu nematerijalne štete zbog premeštanja na drugo, neodgovarajuće radno mesto i zbog nezakonitog otkaza ugovora o radu, neophodno je da se prema objektivnim kriterijumima utvrdi da je premeštanje, odnosno otkazivanje ugovora o radu bilo zlonamerno i šikanozno, a ne prema subjektivnom doživljaju zaposlenog, ovde tužilje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)