Pravo na naknadu materijalne štete zbog povrede prava i sloboda rehabilitovanog lica

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo na naknadu materijalne štete zbog povrede prava i sloboda rehabilitovanog lica

Pravo na naknadu materijalne štete zbog povrede prava i sloboda (za neplaćeni rad, neplaćeni prekovremeni rad, neplaćene plate za vreme nezaposlenosti po prestanku lišenja slobode, razlika u visini ličnog dohotka, gubitka penzije, gubitka stana), ima samo rehabilitovano lice koje je bilo u životu u momentu stupanja na snagu Zakona o rehabilitaciji.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)