Pravo na državinu

STVARNO PRAVO

Pravo na državinu

Lice koje po osnovu radnog ili sličnog odnosa, ili u domaćinstvu, vrši faktičku vlast na stvari za drugo lice, a dužno je da postupa po uputstvima ovog drugog lica, nema državinu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)