Pravo na donošenje odluke u razumnom roku

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na donošenje odluke u razumnom roku

Povrijeđeno je apelantovo pravo na donošenje odluke u razumnom roku iz člana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije, imajući u vidu da postupak odlučivanja o apelantovom tužbenom zahtjevu pred redovnim sudovima traje više od devet godina i da još uvijek nije okončan, te da je takva dužina parničnog postupka a priori nerazumna i da bi mogla da se opravda samo u izuzetnim okolnostima, koje u konkretnom slučaju nisu postojale. Međutim, kada je riječ o naknadi na ime nematerijalne štete zbog ovako nerazumne dužine trajanja postupka, Ustavni sud se morao kretati u okvirima apelantovog zahtjeva, zbog čega je dosudio kompenzaciju za sedam godina nerazumno dugog trajanja postupka, a ne za cijeli period.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)