Pravo na djelotvoran pravni lijek

SUDSKA PRAKSA BOSNE I HERCEGOVINE

Pravo na djelotvoran pravni lijek

Nije povrijeđeno apelantovo pravo na djelotvoran pravni lijek iz člana 13. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u vezi sa pravom na pravično suđenje kada je redovni sud, u situaciji kada je utvrdio da je predmetno izvršenje u cijelosti sprovedeno, donio odluku protiv koje po samom zakonu nije dozvoljen pravni lijek.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)