Pravo korišćenja stana

STAMBENO PRAVO

Pravo korišćenja stana

Kad nosilac stanarskog prava po drugom osnovu (smrt, napuštanje stana i dr) prestane trajno da koristi stan, nosilac stanarskog prava na tom stanu postaje član njegovog porodičnog domaćinstva i to: njegov bračni drug, a ako njega nema njegovo dete (rođeno u braku ili van braka, usvojeno i pastorak), a ako njega nema njegov roditelj, a ako njega nema roditelj njegovog bračnog druga, koji je zajedno sa njim stanovao u stanu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)