Pravo koje spriječava izvršenje

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pravo koje spriječava izvršenje

Kupac koji drži stvar na osnovu punovažnog pravnog osnova, koji je podoban za sticanje prava svojine, i koji je savjestan, ima svojinsku državinu, koje pravo spriječava izvršenje, jer savjesni svojinski držalac ima najširu faktičku vlast na stvari, koja po obimu odgovara sadržini prava svojine.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)