Pravo koje sprečava izvršenje

SUDSKA PRAKSA CRNE GORE

Pravo koje sprečava izvršenje

Kupac koji drži stvar na osnovu punovažnog pravnog osnova, koji je potreban za sticanje prava svojine, i koji je savjestan, ima takozvanu kvalifikovanu ili svojinsku državinu, koje pravo spriječava izvršenje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)