Pravo deteta na naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove

OBLIGACIONO PRAVO

Pravo deteta na naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove

Pravo na naknadu nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove Zakon o obligacionim odnosima ne uslovljava uzrastom deteta, već propisuje da se ona može dosuditi za duševne bolove koje jedna osoba trpi zbog naročito teškog invaliditeta druge osobe koja mu je blizak srodnik.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)