Pravo advokata na uvećanu nagradu u slučaju zastupanja suparničara

USTAVNO PRAVO

Pravo advokata na uvećanu nagradu u slučaju zastupanja suparničara

Advokat ima pravo na uvećanje nagrade u slučaju zastupanja više suparničara, jer je pravo suparničara da im se priznaju troškovi parničnog postupka i u slučaju kada ih je zastupao isti punomoćnik iz reda advokata, jer troškovi postupka su izdaci koje su imale stranke i koji se njima dosuđuju.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)