Poziv za glavnu raspravu u sporu male vrednosti

PROCESNO PRAVO

Poziv za glavnu raspravu u sporu male vrednosti

U pozivu za glavnu raspravu u sporovima male vrednosti, tužilac se mora upozoriti na posledice izostanka sa ročišta za glavnu raspravu, odnosno da će se smatrati da je tužba povučena.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)