Poziv za glavni pretres

KRIVIČNO PRAVO
POSEBNI ZAKONI

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela

Poziv za glavni pretres

Kod činjenice da su preduzete sve potrebne mere za pribavljanje adrese mesta prebivališta maloletnika kao i mesta na kome isti trenutno boravi bez uticaja su na pravilnost zaključka prvostepenog suda žalbeni navodi branioca maloletnika da je pre donošenja rešenja o određivanju pritvora prvostepeni sud bio u obavezi da utvrdi na kojoj adresi u Nemačkoj se nalazi maloletnik, da mu poziv za glavni pretres dostavi na tu adresu u inostranstvu i da mu naloži da u određenom roku pristupi u sud, a ne da paušalno zaključi da se maloletnik krije i da mu odredi pritvor iz tog pritvorskog razloga.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)