Povreda prava na slobodu izražavanja – Selmani i drugi protiv Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Povreda prava na slobodu izražavanja

Selmani i drugi protiv Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije

(Predstavka br. 67259/14)

Aplikanti su Naser Selmani, Toni Angelovski, Biljana Dameska, Frosina Fakova, Snežana Lupevska, i Nataša Stojanovska, državljani Makedonije koji žive u Skoplju.
Aplikanti, akreditovani novinari, se žale zbog prisilnog udaljenja sa galerije državnog parlamenta odakle su izveštavali o parlamentarnoj raspravi.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)