Povreda prava na pristup sudu

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na pristup sudu

Odbacivanje kao neurednog predloga za izvršenje zbog toga što priložena sudska odluka nije snabdevena klauzulom pravnosnažnosti, ali je snabdevena klauzulom izvršnosti, predstavlja preterani formalizam izvršnog suda koji ima za posledicu povredu prava na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava RS, i to prava na pristup sudu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)