Povreda prava na pravno sredstvo u prekršajnom postupku

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na pravno sredstvo u prekršajnom postupku

Zakon o prekršajima ni Zakonik o krivičnom postupku, na čiju shodnu primenu Zakon o prekršajima upućuje, ne propisuju sadržinu punomoćja, već samo obavezu branioca da podnese pisano punomoćje sudu.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)