Povreda prava na pravično suđenje – Goran Kovačević protiv Hrvatske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Povreda prava na pravično suđenje

Goran Kovačević protiv Hrvatske

(Predstavka br. 34804/14)

Aplikant je Goran Kovačević, državljanin Hrvatske koji živi u Dubrovniku.
Predmet se tiče aplikantovih pritužbi na zlostavljanje policije, uskraćivanje pristupa advokatu i prisiljavanje na davanje inkriminišućih izjava protiv saoptuženog na suđenju.
G. Kovačević je uhapšen 21. oktobra 2010. godine. Sutradan je, prilikom saslušanja, priznao da je prodao amfetamine i kupio kokain od jednog od saoptuženih. Priznanje je ponovio istražnom sudiji i pušten je. Prema izveštajima o njegovom ispitivanju (dva izveštaja) od policije i istražnog sudije, pretrpeo je manje povrede prilikom opiranja policijskom hapšenju, što je potvrdio lekar.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)