Povreda prava na jednaku zaštitu prava

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na jednaku zaštitu prava

Donošenje različitih odluka od strane sudova poslednje instance u predmetima sa istom činjeničnom i pravnom situacijom suprotno je principu pravne sigurnosti i predstavlja povredu prava na jednaku zaštitu prava.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)