Povreda prava na jednaku zaštitu prava

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na jednaku zaštitu prava

Pravo je redovnih sudova da promene svoju ustanovljenu praksu, ali su u tom slučaju dužni da u obrazloženju svojih odluka navedu razloge koji su doveli do odstupanja od takve prakse, posebno u situaciji kada se radi o sudu poslednje instance, kako ne bi došlo do povrede prava na jednaku zaštitu prava.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)