Povreda prava na jednaku zaštitu prava

USTAVNO PRAVO

Povreda prava na jednaku zaštitu prava

Različitim postupanjem sudova poslednje instance, povodom slične činjenične situacije i gotovo identičnog pravnog pitanja, povređeno je pravo na jednaku zaštitu prava, zajemčeno odredbom člana 36. stav 1. Ustava RS.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)