Povreda objektivnog identiteta između optužbe i presude

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Povreda objektivnog identiteta između optužbe i presude

Nema povrede objektivnog identiteta između optužbe i presude ako sud zasniva presudu na činjeničnom stanju utvrđenom na glavnom pretresu koje se kreće u granicama činjeničnog stanja opisanog u optužnici, pod uslovom da se u osnovi radi o istom događaju i istoj pravnoj kvalifikaciji.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)