Povreda ili uskraćivanje ljudskog prava i slobode kao razlog za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Povreda ili uskraćivanje ljudskog prava i slobode kao razlog za podnošenje zahteva za zaštitu zakonitosti

Zahtev za zaštitu zakonitosti može se podneti ako je pravnosnažnom odlukom povređeno ili uskraćeno ljudsko pravo i sloboda okrivljenog ili drugog učesnika u postupku koje je zajemčeno Ustavom ili Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, a to je utvrđeno odlukom Ustavnog suda ili Evropskog suda za ljudska prava.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)