Povreda člana 1. Protokola broj 1 uz EK – Vijatović protiv Hrvatske

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA

Povreda člana 1. Protokola broj 1 uz EK

Vijatović protiv Hrvatske

(Predstavka br. 50200/13)

Aplikantkinja, Vera Vijatović, je hrvatska državljanka rođena 1927. godine.
Predmet se odnosi na njen prigovor o odbijanju njenog zahteva za otkup stana na kojem je imala stanarsko pravo. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo iz 1995. godine dozvoljena je prodaja stanova u državnom vlasništvu. Rok za podnošenje zahteva za kupovinu takvog stana je postavljen na 60 dana od dana kada je ovaj Zakon stupio na snagu, a to je 17. avgust 1995. godine. Ovaj rok je naknadno ukinuo Ustavni sud, koji je istakao da nove rokove može utvrditi ne samo zakonodavac već i Vlada Republike Hrvatske.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)