Povrat stana

SUDSKA PRAKSA: BiH

Povrat stana

Ne postoji povreda prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda kada u obrazloženju osporenih odluka nema ničega što ukazuje na pogrešno utvrđeno činjenično stanje i pogrešnu primjenu materijalnog i procesnog prava na apelantovu štetu, te kada je redovni sud za svoje odluke dao jasne razloge.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)