Povraćaj oduzete imovine i obeštećenje

USTAVNO PRAVO

Povraćaj oduzete imovine i obeštećenje

Gubitak prava na konverziju prava korišćenja u pravo svojine i prestanak zakonski stečenog prava korišćenja na građevinskom zemljištu u državnoj svojini, ne može zavisiti od toga da li su nadležni organi postupak okončali u okviru propisanog roka ili ne.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)