Povraćaj oduzete imovine i obeštećenje

UPRAVNO PRAVO

Povraćaj oduzete imovine i obeštećenje

Uz zahtev za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje obavezno se prilažu original ili overena fotokopija isprave o podržavljenju imovine, ili naziv, broj i godina službenog glasila u kome je objavljen akt o podržavljenu, uz konkretno navođenje imovine koja je oduzeta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)