Povlačenje tužbe u parnici za zaštitu od porodičnog nasilja

UDK: 343.852:343.54/.55(497.11)
347.919:343.62(497.11)

POVLAČENJE TUŽBE U PARNICI ZA ZAŠTITU OD PORODIČNOG NASILJA
Dr Gordana Stanković, redovni profesor Univerziteta u Nišu.

Rezime: U ovom radu autor analizira povlačenje tužbe u parnicama koje se vode povodom nasilja u porodici. Povod za rad je jedna odluka Vrhovnog kasacionog suda Srbije doneta u postupku po reviziji na rešenje koja je izjavljena u parnici povodom porodičnog nasilja. Objavljena odluka je višestruko interesantna s obzirom na način na koji je sud protumačio procesna pravila koja se odnose na odlučivanje po službenoj dužnosti u ovim parnicama u situaciji kad je povučena tužba za određivanje mera porodičnopravne zaštite.

Ključne reči: nasilje u porodici, tužba za zaštitu od porodičnog nasilja, tužbeni zahtev, odlučivanje.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)