Povijesni razvoj modela restorativne pravde s osvrtom na njegovu primjenu u sustavu maloljetničkog pravosuđa i pozitivnom zakonodavstvu Federacije BiH (II deo)

UDK: 343.85:343.91-053.6(497.6)

POVIJESNI RAZVOJ MODELA RESTORATIVNE PRAVDE S OSVRTOM NA NJEGOVU PRIMJENU U SUSTAVU MALOLJETNIČKOG PRAVOSUĐA I POZITIVNOM ZAKONODAVSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
(II deo)
Maja Mirković, MA. Autorica je dvostruka magistrica prava, magistrirala je u oblasti međunarodnog kaznenog prava i međunarodnog javnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno na istom fakultetu pohađa i treći master studij na Katedri kaznenog prava, smjer Maloljetničko prijestupništvo.
Denis Omerović, dipl. iur, diplomirani pravnik te trenutno pohađa master studij na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na Katedri kaznenog prava, smjer Maloljetničko prijestupništvo.

Rezime: Maloljetnička delinkvencija i s njom povezano antisocijalno ponašanje predstavljaju društvene fenomene i ozbiljne probleme koji sa sobom nose čitav niz negativnih implikacija po cjelokupnu društvenu zajednicu, sa dubokom emocionalnom, fizičkom i materijalnom dimenzijom koja utječe što na žrtvu i počinitelja, što na njihove obitelji.
Kroz povijest, razvijali su se različiti teorijsko-praktični koncepti borbe protiv maloljetničkog prijestupništva, sežući od rehabilitativnog do retributivnog, međutim, najnoviji model koji ujedno predstavlja i osnov na kojem počivaju suvremena kaznena zakonodavstva za maloljetnike jeste restorativna pravda, čija svrha nije usmjerena na kažnjavanje, zastrašivanje i zatvaranje počinitelja niti na njegovu rehabilitaciju, nego nastoji uspostaviti „socijalni“ mir, djelovati na ponašanje počinitelja u pravcu razvoja njegovog karaktera, a s ciljem prevencije činjenja kaznenih djela u budućnosti te popravka štete prouzročene kaznenim djelom.
U tom smislu, svrha ovog rada jeste da korištenjem povijesnopravne, teorijskopravne i pozitivnopravne metode ispita nastanak i evoluciju koncepta restorativne pravde, kao i njegovu primjenu u pozitivnom autonomnom kaznenom zakonodavstvu za maloljetnike Federacije Bosne i Hercegovine, s naglaskom na alternativne mjere i alternativne sankcije prema maloljetnicima.\

Ključne riječi: maloljetnička delinkvencija, restorativna pravda, alternativne mjere, povijesni razvoj.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)