Potvrđivanje optužnice

KRIVIČNO PRAVO
KRIVIČNI POSTUPAK

Potvrđivanje optužnice

Optužnica je nerazumljiva i protivurečna ako se iz iste ne vidi kada i na koji način i koje je to lažne podatke dao okrivljeni o zakonito stečenim prihodima, kojim mu je stavljeno na teret izvršenje kvalifikovanog oblika krivičnog dela poreska utaja, na način kako je navedeno u dispozitivu optužnog akta.

Molimo pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)